Danh mục sản phẩm

CHÁO HẢI SẢN

5 Sản phẩm

MÓN MỚI

8 Sản phẩm

COMBO

5 Sản phẩm

TRÁNG MIỆNG

1 Sản phẩm

LẨU

1 Sản phẩm

MÓN ĂN KÈM

6 Sản phẩm

TRÀ ĐÀI LOAN

9 Sản phẩm

DIMSUM

18 Sản phẩm

MÓN SÁNG VÀ TRƯA

16 Sản phẩm

BEST SELLER

9 Sản phẩm

SINH TỐ - NƯỚC ÉP

10 Sản phẩm