BÔNG CẢI XÀO BÒ (Stir- Fried Mustard Flowers With Beef)

BÔNG CẢI XÀO BÒ (Stir- Fried Mustard Flowers With Beef)

SKU: BCXB
120,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 BÔNG CẢI XÀO BÒ (Stir- Fried Mustard Flowers With Beef)