Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 BÔNG CẢI XÀO BÒ (Stir- Fried Mustard Flowers With Beef)

BÔNG CẢI XÀO BÒ (Stir- Fried Mustard Flowers With Beef)

SKU: BCXB
85,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 BÔNG CẢI XÀO BÒ (Stir- Fried Mustard Flowers With Beef)