Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CẢI THÌA XÀO BÒ (Stir- Fried Chinese Cabage With Beef)

CẢI THÌA XÀO BÒ (Stir- Fried Chinese Cabage With Beef)

SKU: CTXB
85,000₫

Mô tả

 CẢI THÌA XÀO BÒ (Stir- Fried Chinese Cabage With Beef)