CẢI THÌA XÀO BÒ (Stir- Fried Chinese Cabage With Beef)

CẢI THÌA XÀO BÒ (Stir- Fried Chinese Cabage With Beef)

SKU: CTXB
95,000₫

Mô tả

 CẢI THÌA XÀO BÒ (Stir- Fried Chinese Cabage With Beef)