CẢI THÌA XÀO TỎI (Stir- Fried Chinese Cabage With Garlic)

CẢI THÌA XÀO TỎI (Stir- Fried Chinese Cabage With Garlic)

SKU: CTXT
55,000₫

Mô tả

 CẢI THÌA XÀO TỎI (Stir- Fried Chinese Cabage With Garlic)