CANH CẢI XANH THỊT BẰM (Lean Pork & Mustard Soup)

CANH CẢI XANH THỊT BẰM (Lean Pork & Mustard Soup)

SKU: CCXTB
35,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CANH CẢI XANH THỊT BẰM (Lean Pork & Mustard Soup)