Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CÁNH GÀ CHÁY BƠ TỎI (Fried Chicken Wings With Cheese & Garlic)

CÁNH GÀ CHÁY BƠ TỎI (Fried Chicken Wings With Cheese & Garlic)

SKU: CGaCBT
89,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CÁNH GÀ CHÁY BƠ TỎI (Fried Chicken Wings With Cheese & Garlic)