CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM (Fried Chicken Wings With Fish Sauce)

CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM (Fried Chicken Wings With Fish Sauce)

SKU: CGaCNM
109,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CÁNH GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM (Fried Chicken Wings With Fish Sauce)