CANH RONG BIỂN THỊT BẰM (Lean Pork & Seaweed Soup)

CANH RONG BIỂN THỊT BẰM (Lean Pork & Seaweed Soup)

SKU: CRBTB
55,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CANH RONG BIỂN THỊT BẰM (Lean Pork & Seaweed Soup)