CHÁO HẠT SEN BẠCH QUẢ (Rice Porridge With Lotus Seed And Ginkgo Biloba)

CHÁO HẠT SEN BẠCH QUẢ (Rice Porridge With Lotus Seed And Ginkgo Biloba)

80,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CHÁO HẠT SEN BẠCH QUẢ (Rice Porridge With Lotus Seed And Ginkgo Biloba)