Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CHÁO HẠT SEN BẠCH QUẢ (Rice Porridge With Lotus Seed And Ginkgo Biloba)

CHÁO HẠT SEN BẠCH QUẢ (Rice Porridge With Lotus Seed And Ginkgo Biloba)

75,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CHÁO HẠT SEN BẠCH QUẢ (Rice Porridge With Lotus Seed And Ginkgo Biloba)