CHÁO NẤM BÀO NGƯ (Rice Porridge With  Abalone Mushroom)

CHÁO NẤM BÀO NGƯ (Rice Porridge With Abalone Mushroom)

70,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CHÁO NẤM BÀO NGƯ (Rice Porridge With  Abalone Mushroom)