Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CHÁO NẤM BÀO NGƯ (Rice Porridge With  Abalone Mushroom)

CHÁO NẤM BÀO NGƯ (Rice Porridge With Abalone Mushroom)

65,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CHÁO NẤM BÀO NGƯ (Rice Porridge With  Abalone Mushroom)