Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CHÁO NÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Rice Porridge With Cordyceps Robertsii)

CHÁO NÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Rice Porridge With Cordyceps Robertsii)

130,000₫

Mô tả

 CHÁO NÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Rice Porridge With Cordyceps Robertsii)