CHÁO NÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Rice Porridge With Cordyceps Robertsii)

CHÁO NÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Rice Porridge With Cordyceps Robertsii)

145,000₫

Mô tả

 CHÁO NÂM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (Rice Porridge With Cordyceps Robertsii)