CHÁO NẤM THẬP CẨM (Vegetarian Rice Porridge With Mixed Mushrooms)

CHÁO NẤM THẬP CẨM (Vegetarian Rice Porridge With Mixed Mushrooms)

95,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CHÁO NẤM THẬP CẨM (Vegetarian Rice Porridge With Mixed Mushrooms)