Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CƠM BÒ LÚC LẮC (Fried Rice With Beef)

CƠM BÒ LÚC LẮC (Fried Rice With Beef)

SKU: CBLL
75,000₫

Mô tả

 CƠM BÒ LÚC LẮC (Fried Rice With Beef)