Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CƠM BÒ XÀO HÀNH CẦN (Fried Rice With Beef, Onions & Celeries)

CƠM BÒ XÀO HÀNH CẦN (Fried Rice With Beef, Onions & Celeries)

SKU: CBXHC
75,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 CƠM BÒ XÀO HÀNH CẦN (Fried Rice With Beef, Onions & Celeries)