CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU (Guangzhou Fried Rice)

CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU (Guangzhou Fried Rice)

SKU: CCDC
85,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CƠM CHIÊN DƯƠNG CHÂU (Guangzhou Fried Rice)