CƠM CHIÊN TÔM (Fried Rice With Shrimps)

CƠM CHIÊN TÔM (Fried Rice With Shrimps)

SKU: CCT
120,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CƠM CHIÊN TÔM (Fried Rice With Shrimps)