Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CƠM CHIÊN TÔM (Fried Rice With Shrimps)

CƠM CHIÊN TÔM (Fried Rice With Shrimps)

SKU: CCT
75,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 CƠM CHIÊN TÔM (Fried Rice With Shrimps)