Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CƠM GÀ TAY CẦM (Fried Rice With Chicken)

CƠM GÀ TAY CẦM (Fried Rice With Chicken)

SKU: CGaTC
75,000₫

Mô tả

 CƠM GÀ TAY CẦM (Fried Rice With Chicken)