LẨU SƯỜN SỤN BẮP BÒ RIÊU CUA (Hotpot With Pork Cartilage, Beef & Crab Paste) - Nhỏ

LẨU SƯỜN SỤN BẮP BÒ RIÊU CUA (Hotpot With Pork Cartilage, Beef & Crab Paste) - Nhỏ

SKU: LSSBBRC-N
220,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

55,000₫
30,000₫

HỒNG TRÀ

30,000₫

55,000₫
90,000₫
0₫
 LẨU SƯỜN SỤN BẮP BÒ RIÊU CUA (Hotpot With Pork Cartilage, Beef & Crab Paste) - Nhỏ