MÌ XÁ XÍU ( Egg Noodles With Char Siu)

MÌ XÁ XÍU ( Egg Noodles With Char Siu)

SKU: MXXX
75,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 MÌ XÁ XÍU ( Egg Noodles With Char Siu)