Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 MÌ XÀO XÁ XÍU (Stir- Fried Egg Noodles With Char Siu)

MÌ XÀO XÁ XÍU (Stir- Fried Egg Noodles With Char Siu)

SKU: MXXX
70,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 MÌ XÀO XÁ XÍU (Stir- Fried Egg Noodles With Char Siu)