NẤM BÀO NGƯ XÀO SẢ (Stir- Fried Abalone Mushroom With Lemongrass)

NẤM BÀO NGƯ XÀO SẢ (Stir- Fried Abalone Mushroom With Lemongrass)

55,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 NẤM BÀO NGƯ XÀO SẢ (Stir- Fried Abalone Mushroom With Lemongrass)