NẤM MỐI XÀO DẦU HÀO (Stir- Fried Mushroom With Oyster Sauce)

NẤM MỐI XÀO DẦU HÀO (Stir- Fried Mushroom With Oyster Sauce)

120,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 NẤM MỐI XÀO DẦU HÀO (Stir- Fried Mushroom With Oyster Sauce)