RAU MUỐNG XÀO BÒ (Stir- Fried Blinweed With Beef)

RAU MUỐNG XÀO BÒ (Stir- Fried Blinweed With Beef)

SKU: RMXB
95,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 RAU MUỐNG XÀO BÒ (Stir- Fried Blinweed With Beef)