RAU MUỐNG XÀO TỎI (Stir- Fried Blinweed With Garlic)

RAU MUỐNG XÀO TỎI (Stir- Fried Blinweed With Garlic)

SKU: RMXT
45,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

 RAU MUỐNG XÀO TỎI (Stir- Fried Blinweed With Garlic)