Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 TRÀ SỮA CHÚ CHEN (Milk Tea With Pearls)

TRÀ SỮA CHÚ CHEN (Milk Tea With Pearls)

38,000₫

Mô tả

 TRÀ SỮA CHÚ CHEN (Milk Tea With Pearls)