TRÀ SỮA HẠNH NHÂN NGỌC TRAI (Almond Milk Tea With Pearls)

TRÀ SỮA HẠNH NHÂN NGỌC TRAI (Almond Milk Tea With Pearls)

SKU: TSHNNT
43,000₫

Mô tả

Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sản phẩm liên quan

 TRÀ SỮA HẠNH NHÂN NGỌC TRAI (Almond Milk Tea With Pearls)