Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 TÀO PHỚ (Tofu With Pearls)

TÀO PHỚ (Tofu With Pearls)

SKU: TP
35,000₫

Mô tả

 TÀO PHỚ (Tofu With Pearls)