Nhà hàng cháo sườn mở cửa đến 3h sáng

 CHÁO HÀU SỮA (Rice Porridge With Oyster Milk)

CHÁO HÀU SỮA (Rice Porridge With Oyster Milk)

130,000₫

Mô tả

Sản phẩm liên quan

 CHÁO HÀU SỮA (Rice Porridge With Oyster Milk)